Skład chóru ...

Kierownik Artystyczny - Dyrygent Koła: Mariola Jankowiak

Soprany:

Jaworska Agata
Jekel Krystyna
Klak Maria
Knaga Elżbieta
Luberda Marianna
Musielak Hanna
Nowak Aldona
Pecolt Urszula
Piechel Irena
Thiel Stefania
Trzmiel-Drabik Maria
Wójtowicz Zofia

I Alt:

Basińska Marianna
Feliczak Anna
Kasprzak Lucyna
Mazurczak Ewa
Szymlet Zofia
Woźniak Genowefa

II Alt:

Gaumer Danuta
Skrzypczak Halina
Pawłowska Lucyna

Tenory i basy::

Ciszewski Mirosław
Skrzypczak KazimierzZarząd Koła

Prezes - Danuta Gaumer

Wiceprezes - Hanna Musielak

Sekretarz - Genowefa Woźniak

Skarbnik - Stefania Thiel 

Kierownik Artystyczny-Dyrygent - Mariola Jankowiak

Kronikarz - Hanna Musielak

Członek Zarządu - Agata Jaworska

Bibliotekarz – Danuta Gaumer, Anna Feliczak


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Anna Feliczak

Członek Komisji - Urszula Pecolt